سرو سامان دادن به تعاونی ها، اخذ مالیات از حوزه مسکن و پیشبرد طرح های مسکن دولت های قبل، ۳ اقدام مهم، سریع و کوتاه مدت است که دولت سیزدهم می تواند با اجرای آنها بازار افسارگسیخته مسکن را مهار کند.
تعداد بازدید : 0
ارسال نظرات