مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا نیروی زمینی سپاه پاسداران با حضور سردار احمد اخوان مهدوی معاون بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران و دکتر علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهرک شهید محلاتی افتتاح شد.
ارسال نظرات