سردار سلامی، فرمانده گل سپاه پاسداران در آیین رونمایی از ربات‌های هوشمند چک و خنثی‌سازی بمب سپاه: امروز توانستن یک آرزو نیست، واقعیت است. دستیابی به دستاوردهای بزرگی که در رونمایی های مختلف فناوری های پیچیده در همه عرصه های جامعه (دفاعی و غیردفاعی) دیده می شود، نمونه ای از این واقعیت است.
تعداد بازدید : 0
ارسال نظرات