فرمانده سپاه شوشتر خبر از برگزاری جلسه ستادهفته دفاع مقدس درفرمانداری شوشتر داد
کد خبر: ۹۳۷۴۳۰۸
|
۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۸
به گزارش خبرگزاری بسیج درشوشتر وبه مناسبت چهل ودومین سالگرد هفته حماسه وایثار جلسه ستاداین هفته با میزبانی فرمانداری شوشتر وباحضور مسولین اداری ونهادهای فرهنگی ،شورای تامین ودیگر مسولان برگزارشد.
درابتدایی این جلسه سرهنگ پاسدارحسین نیسی زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوشتر ضمن تقدیر وتشکر از حضور همه مسولان دراین جلسه ،هفته دفاع مقدس رامظهر اقتداروصلابت جهوری اسلامی در جهان دانسته وافزود:درهشت سال دفاع مقدس کشورمان مورد بیشترین هجمه از زمین وهوا قرارگرفت وجوانان ورزمندگان مجاهد ماازهرطیف وقشری به ندای رهبر انقلاب لبیک گفته وبه جبهه های حق علیه باطل شتافتند با رشادتها وایثارخود نگذاشته اند ذره ای از این خاک به دست دشمنان بیفتد.
فرمانده سپاه شوشتر ادامه داد:امروزه باید نسل جدیدکشوررابا آن سالهای حماسه وایثار آشناکنیم چرا که دشمنان قصد دارند که واژه جهادوایثاررا به هر طریقی از ذهن نسل جوان ونوجوان امروز ازبین ببرد.
ایشان درادامه به برگزاری چندین برنامه مختلف درپایگاهها وحوزه های بسیج درسطح شهرستان اشاره وافزود:اکثر این برنامه بایدباهمکاری دیگر ارگان ها ونهادها وبه نحو شایسته ودرشان شهدا ورزمندگان برگزارشود.
سرهنگ نیسی زاده :استفاده از ظرفیت گروه های جهادی را در برنامه های این هفته بسیارخوب دانسته وگفت؛توزیع بسته های معیشتی وبهداشتی ،اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق محروم،برگزاری چندین کارگاه ونشست پیرامون دستاوردهای دفاع مقدس برای کشورما،دیداراز خانواده معظم شهدا وایثارگران،برگزاری مسابقه فضای مجازی باعنوان وصیت نامه های شهدا،وچندین برنامه متنوع فرهنگی و ورزشی ومحرومیت زدایی درنقاط مختلف و محروم شهرستان بخشی از چندین برنامه این سپاه در شهرستان می باشد که با حول قوه الهی در سالگرد چهل ودومین سال دفاع مقدس برگزارخواهدشد.
ایشان درپایان از تمام مسولین ادارات ونهادهای فرهنگی که نقش سازنده در اجرایی این برنامه دارند خواست که تمام همکاری خودرا دراجرائی بهتر برنامه رابا این سپاه داشته باشند.
ارسال نظرات