چهل و نهمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران صبح امروز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ با دستگیری ۶۲۲ تبهکار به اجرا درآمد.
ارسال نظرات