فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح: پیکرهای این شهدا مربوط به عملیاتهای بدر، خیبر و والفجر مقدماتی بودند که در یک ماه اخیر تفحص شدند. او با بیان اینکه امروز پیکر ۱۱ عراقی نیز تحویل مقامات این کشور شد گفت: پیکر پاک شهدای تازه تفحص شده به منظور شناسایی و تشخیص هویت به تهران منتقل خواهند شد.
ارسال نظرات