بسته های معیشتی نوسط سپاه ناحیه ومسئولین ادارات درمحله های محروم شهرستان هرسین توزیع گردید.
کد خبر: ۹۳۸۱۶۳۲
|
۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
ارسال نظرات