فرمانده ناحیه لالی از برگزاری فعالیت ورزشی صالحین پایگاه های بسیج در سنین مختلف خبر داد.
کد خبر: ۹۳۸۱۸۸۸
|
۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۳:۰۴

فرمانده ناحیه در تشریح این برنامه بیان داشتند:هدف از برگزاری این مسابقات:۱ فراهم آوردن زمینه های لازم جذب نوجوانان و جوانان به بسیج.
۲:پرکردن بخشی از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با استفاده از مسابقات و برنامه های ورزشی.
۳:ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان برای انجام فعالیت های آموزشی،اجتماعی و فرهنگی درقالب مسابقات ورزشی.

 

وی در پایان افزود:تغیر سبک زندگی و گسترش زندگی ماشینی و فقر حرکتی در بین آحاد جامعه و همچنین شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد ناراحتی ها و بیماری های مختلف در سطح جامعه شده است و ورزش یکی از عواملی است که میتواند به تامین سلامت افراد و ایجاد شور و نشاط در جامعه کمک نماید.

ارسال نظرات