جلسه بررسی نحوه احیاء جهاد سازندگی با حضور پیشکسوتان جهادگر و مجمع جهادگران بسیج به نمایندگی از ۴۲ هزار گروه جهادی در محل ساختمان اقشار بسیج برگزار شد.
ارسال نظرات