استاندار خوزستان گفت: بسته تشویقی و الگوی کشت برای مدیریت شرایط خشکسالی در کشت پائیزه در دستور کار قرار دارد .
کد خبر: ۹۳۸۲۰۳۶
|
۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۳

صادق خلیلیان در نشست مشترک شورای همانگی مدیریت بحران و شورای کشاورزی استان خوزستان گفت: با توجه به اینکه ممکن است کشاورزانی دچار مشکل شوند یک بسته تشویقی شامل تسهیلات بانکی و پرداخت‌های بیمه به مرکز پیشنهاد شده و به محض اینکه این پیشنهاد تصویب شود همراه با الگوی کشت طراحی شده به صورت مکمل شرایط خشکسالی مدیریت خواهد شد.

استاندار خوزستان افزود:این جلسه برای هماهنگی الگوی کشت در فصل پاییز با توجه به شرایط خشکسالی برگزار شد و قرار است محصولات کم مصرف که کشت آن‌ها با تاخیر شروع شوند محوریت و تمرکز داشته باشند.

وی گفت: تمرکز کشت امسال با گندم است و کشت‌هایی مانند کلزا و چغندر با محدودیت همراه خواهد بود.

خلیلیان افزود: با توجه به اینکه ممکن است کشاورزانی دچار مشکل شوند یک بسته تشویقی شامل تسهیلات بانکی و پرداخت‌های بیمه به مرکز پیشنهاد شده و به محض اینکه این پیشنهاد تصویب شود همراه با الگوی کشت طراحی شده به صورت مکمل شرایط خشکسالی مدیریت خواهد شد.

ارسال نظرات