مسئول بسیج حقوق دانان استان سمنان با فرماندهی سپاه ناحیه میامی ديدار و گفت و گو کرد.
کد خبر: ۹۳۸۲۱۵۱
|
۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۷

به گزارش خبرگزاري بسيج از سمنان؛ مهدي سعدي مسئول بسیج حقوق دانان استان سمنان با فرماندهی سپاه ناحیه میامی ومسئول هماهنگی اقشار بسیج ديدار و گفت و گو کرد.
دراین جلسه موضوعات مختلف در باره حقوق دانان مطرح گردید و فرماندهی ناحیه میامی از نیاز جدي به مشاوره حقوقی در دادگستری شهرستان با توجه به حجم مراجعات و وموضوعات حقوقی و گستردگی منطقه تاکيد کرد.
مسئول سازمان بسیج حقوق دانان استان سمنان گفت: با توجه عدم امکان راه اندازی کانون در شهرستان میامی در حال حاضر از فرماندهی خواست چند گروه جهادی از حقوق دانان شهرستان شناسایی و تشکیل شود تا به موضوعات حقوقی مردم رسیدگی شود و مقرر شد مکان مشاوره در حوزه خواهران میامی تا هفته آینده مشخص و بسیج حقوق دانان نسبت به پیگیری مشاوره در طول هفته اقدام نماید.
مقررشد با نیروی انسانی هماهنگ شود و یک نیرو رشته حقوق به دادگستری میامی جهت دفتر حمایت حقوقی ایثارگران معرفی شود.

ارسال نظرات
آخرین اخبار