ھمزمان با ھفته کتاب و کتابخوانی، آیین تجلیل از نویسندگان نوقلم استان تھران در مجتمع فرھنگی ھنری شیخ ابوالفتوح رازی شھرستان ری برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۹۰۹۷۱
|
۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۲

به گزارش روابط عمومی اداره فرھنگ و ارشاد اسلامی شھرستان ری، «حسین نادری» رئیس سازمان بسیج ھنرمندان استان تھران در این مراسم گفت: پیدايش خط آن قدر مھم و سرنوشت ساز است كه زندگى بشر را از گذشته متمايز كرده است.
وی عنوان کرد: تمام تمدّنھاى جوامع مختلف در سايه خط و قلم بوجود آمده و تمام علوم و دانش ھا نیز از ھمین طريق از نسلى به نسل ديگر منتقل شده است.
وی اظھار داشت: پايه اسلام از ھمان آغاز بر علم و قلم گذارده شده و قرآن مجید و روايات اسلامى، سرشار از آيات و رواياتى است كه در مدح و ستايش علم آمده تا آنجا كه مركّب قلم دانشمندان از خون شھیدان برتر شمرده شده است.
«سید حسن صفوی» رئیس اداره فرھنگ و ارشاد اسلامی شھرستان ری نیز در سخنانی با اشاره به عظمت قلم و نگاشته ھای آن گفت: دلیل والایی قلم، ھمان سوگندی است که خداوند متعال به قلم خورده و این قلم است که در زندگی انسان به عنوان گل سرسبد آفرینش تاثیر می گذارد.
وی اظھار داشت: قلم وسیله ای است که منویات انسان را برای آیندگان ثبت می کند و به گواه تاریخ، برخی از آثار نویسندگان، صدھا و ھزاران سال عمر پربرکت داشته اند.
وی به نویسندگان نوقلم توصیه کرد که مطالعات خود در حوزه ھای مختلف را بالا ببرند تا آثار تولید شده از غنای خوبی برخوردار شوند.
در ادامه «جعفر حاجی کریم نظری» مدیر انتشارات نظری در سخنانی گفت: علم در کنار عمل، ارزشمند و متفکرانه است و در واقع علم زدودن حجاب یا انکشاف است تا به فھم برسد و نویسنده باید به فھم و درک لازم برسد تا قدرت انتقال پیام را داشته باشد.
وی با اشاره به فرمایش مولای متقیان حضرت علی (ع) گفت: نتیجه علم باید منتھی به عمل شود و عالمی که به علمش عمل نکند، آثارش تاثیرگذار نخواھد بود.
در پایان این مراسم از 25 نویسنده نوقلم شھرستان ھای استان تھران تجلیل شد

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار