دومین یادواره ۴۰۰ شهید ورزشکار استان خراسان رضوی در مشهد با حضور رییس سازمان بسیج ورزشکاران برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۹۵۶۸۲
|
۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰

دومین یادواره ۴۰۰ شهید ورزشکار استان خراسان رضوی

دومین یادواره ۴۰۰ شهید ورزشکار استان خراسان رضوی

دومین یادواره ۴۰۰ شهید ورزشکار استان خراسان رضوی

دومین یادواره ۴۰۰ شهید ورزشکار استان خراسان رضوی

دومین یادواره ۴۰۰ شهید ورزشکار استان خراسان رضوی

ارسال نظرات
آخرین اخبار