آموزشی یک روزه خبرنگاری ویژه مسئولین روابط عمومی رده های سپاه خراسان شمالی برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۹۷۲۹۰
|
۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۱
 
 
یه گزارش خبرگزاری بسیج آموزشی یک روزه خبرنگاری ویژه مسئولین روابط عمومی رده های سپاه خراسان شمالی برگزار شد.
 
 
ارسال نظرات