یادداشت/ دکتر جواد بخشی الموتی
دوری از دعواهای سیاسی و برخورد سیاسی با مردم از شهید سلیمانی قهرمانی وطنی ساخته بود که نه تنها در راستای حفظ امنیت آنها تلاش می کرد، بلکه به عقاید، باورها و گرایش های آنها نیز احترام می گذاشت.
کد خبر: ۹۴۰۴۶۱۹
|
۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴

دیالکتیک «حاج قاسم»

خبرگزاری بسیج، سرویس سیاسی، دکتر جواد بخشی الموتی: هر چند شهید سلیمانی سالیان زیادی در ایران و منطقه نقش آفرینی کرد و مردم ایران و جهان با ایشان آشنایی داشته اند، اما برای شناختن و شناساندن شهید سلیمانی نه تنها دو سال زمان زیادی نیست، بلکه مبنایی برای پی ریزی روندی است که می تواند تا دهه ها مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.

در خصوص شهید سلیمانی قبل و بعد از شهادت، روایت ها و نقل قول های زیادی وجود دارد، اما با تمام این موارد نه تنها نمی توان به تمامی ابعاد شخصیتی-معرفتی وی پی برد، بلکه مخاطب را دچار یکسان پنداری روایت خواهد کرد؛ چالشی که با تحقیق موضوعی و کار تحقیقاتی منطبق با نظریات و بسترهای تاریخی، رفع خواهد شد.

حاج قاسم، صاحب اندیشه ای مشخص و سیر تکاملی فکر است؛ سیری که نه تنها در عالم ذهن جاری و ساری است، بلکه آن را به ورطه عمل می آورد و در آوردگاهها با نمودهای اندیشه ای مقابل، جامه حقیقت بر آن می پوشاند و در میدان، ضمن نفی اندیشه طرف مقابل، به اثبات می رساند. وی به درستی در پی رسیدن به حقایق و اثبات هدف از طریق کشف و تعقیب تناقض‌ها نه تنها در فکر و سخن، بلکه در عرصه عمل است.

مشهورترین مباحثۀ دیالکتیک روش سقراط است؛ سقراط با این شیوه تناقضات سخن حریف را کشف می‌کرد و بر او پیروز می‌گشت. شیوه شهید سلیمانی برای پیروزی بر باطل در میدان عمل، برگرفته از اندیشه ای منسجم و دقیق است که نه تنها مبانی مشخصی دارد، بلکه با تکیه ضعیف به ابزارها، توانایی غلبه بر ابزارهای مدرن و گسترده رقیبان را دارد. دیالکتیک حاج قاسم هم در لغت و هم در مفهوم به اوج رسیده است و مسیر مشخصی را تبیین کرده است. دیالکتیک اگرچه گفت و گو و مکالمه تعبیر می شود، اما در حرکت بودن و تغییرات مداوم را در خود مستتر دارد و این دقیقا راز حرکت رو به جلوی سردار سلیمانی است.

حاج قاسم سلیمانی ابعاد شخصیتی متفاوتی داشت و تا لحظه شهادت آنها را در خود پروراند و این موضوع عاملی برای تمایز وی با دیگران شد. از این رو در چند بعد و بخش باید شخصیت و منش شهید سلیمانی را واکاوی کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

1- حاج قاسم و دفاع مقدس: سردار سلیمانی استمرار قاعده مند یک سیر تاریخی از جبهه های دفاع مقدس تا جبهه های عراق و سوریه است که همواره مسیری تکاملی را طی کرده است. حضور در دفاع مقدس و شهادت طلبی و رشادت های بی مثال از وی چهره ای قاطع در برابر حریفان و متواضع در برابر دوستان ساخته بود. حضور داوطلبانه و شهادت طلبانه در خط مقدم جبهه ها، درسی انسان ساز بود که او از دوران دفاع مقدس با خود به یادگار داشت.

دفاع مقدس اگرچه مدرسه ای انسان ساز برای همه بود، اما هرکس به اندازه ظرفیت معنوی خود از آن برداشت می کرد و حاج قاسم سلیمانی، نمود متعالی این رشد و حرکت رو به کمال است. نقش آفرینی موثر در جبهه های جنگ و آموزش و آزمودن در مسیر درست قرار گرفتن، باعث شد همواره روندی رو به تعالی را در پیش داشته باشد. شهید سلیمانی بی باکی و شجاعت خود را در صحنه دفاع مقدس شناخت و نه تنها آن را حفظ کرد، بلکه با گذر زمان بر میزان آن افزود.


2- حاج قاسم و مردم: ادبیات صریح، تاثیرگذار و صادق وی، مردم را نسبت به این شخصیت امیدوار کرده بود و علی رغم هجمه های سنگین دشمنان و مخالفان، هیچ فاصله ای بین شهید سلیمانی و مردم نبود. وی شخصیتی کاریزماتیک داشت و همواره تمامی مردم ایران را مخاطب خود قرار می داد؛ بدون هیچ نگاه تبعیض آمیز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی.

دوری از دعواهای سیاسی و برخورد سیاسی با مردم از وی قهرمانی وطنی ساخته بود که نه تنها در راستای حفظ امنیت آنها تلاش می کرد، بلکه به عقاید، باورها و گرایش های آنها نیز احترام می گذاشت. از سوی دیگر با حضور داوطلبانه، فعالانه و کارگشا در بحران های طبیعی خود را در کنار مردم قرار می داد و از هیچ تلاش برای رفع مشکلات آنها فروگذار نمی کرد. شهید سلیمانی مردمی شناخته شد، مردمی رشد کرد و مردمی رخت شهادت بر تن کرد.

البته این نگاه، رفتار و رویکرد تنها مختص مردم ایران نبود و در کشورهای دیگر نیز این روند در جریان بود. رفتار متواضعانه و صمیمانه با مردم سوریه، عراق و دیگر کشورها، دلهای آنها را نیز به شهید سلیمانی نزدیک کرده بود. روایت های متعدد از کمک وی به زنان، کودکان و مردم سوریه و عراق نشان دهنده شخصیتی رشد یافته در دوره های مختلف تاریخی است که نه تنها انسانیت را معنا می کند بلکه صورت تازه ای به آن می بخشد. وی همه را به خود و روش و منشش جذب می کرد و قدرت دافعه ای نداشت. شهید سلیمانی برای جذب دیگران، خط کش نمی گذاشت و همه را حتی با داشته های اندک همراه و همسفر خود در مسیر دشوار پیش رو می کرد.

3- حاج قاسم و مقاومت: شهید سلیمانی مقاومت را نیز رنگ آمیزی دیگری کرد و با حضور در نیروی قدس مقاومت را در منطقه و جهان گستراند. مقاومت امروز تنها یک جبهه نیست، بلکه مکتب و پارادیمی است برای همه قومیت ها و ملت ها تا با بهره گیری از آن به اهداف انسانی خود برسند. ایستادگی در برابر زر و زور و ظلم و پیروزی های پی در پی، گفتمان حاج قاسم را جهانی کرده است.

مقاومت امروز تنها یک جبهه و یک روش برای مبارزه با متجاوزان و زورگویان نیست، بلکه گفتمانی عملیاتی و به ثمر نشسته است که همه ملت ها و قومیت ها نه تنها از آن مطلع هستند، بلکه نتایج آن را نیز بخوبی نظاره کرده اند. تلاش های سخت و نرم مستمر شهید سلیمانی مکتبی جهانی را ترسیم کرده است که با گذشت دو سال از شهادت مبتکر آن نه تنها رو به افول ننهاده است، بلکه هر روز بیش از گذشته به ثمر نشسته است و رویش های جدید را در جهان شکل داده و خواهد داد.

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار