نباید اجازه داد تاریخ تکرار شود وهمان هجمه هایی که علیه شهید مطهری ها صورت می گرفت درشرایط کنونی علیه روحانیت متعهد ومبارز وائمه محترم جمعه،عملیاتی گردد.
کد خبر: ۹۴۳۰۰۸۳
|
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۵

به گزارش خبرگزاری بسیج از دشتستان مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه درسپاه دشتستان درنشست برخط که به مناسبت هفته عقیدتی وسیاسی درسپاه وبسیج دربستر روبیکا برگزار گردید اظهار داشت:
روحانیت اصیل تئوریسین انقلاب است وماندگاری انقلاب مرهون مجاهدت های علمی وعملی روحانیت متعهد ومبارز در عرصه های مختلف جامعه از قبیل: فرهنگی،عقیدتی،سیاسی،رزمی وتبلیعی وغیره وحضور مردم بصیر و انقلابی درصحنه می باشد وانقلاب منهای روحانیت در ادامه حیات خود با دچار چالش جدی روبرو شده وخاصیت خود را از دست خواهد داد.
این مقام مسئول درادامه افزود: شهید مطهری ره باعلمیت وصلابت شجاعت در ارتقاء سطح نگرشی جامعه زمان خود مجاهدت می کرد واین مسئله‌ مورد بغض معاندین ومنافقین بود ولذا علیه این عالم مجاهد اقدام به تخطئه وتخریب می نمودند وچون در مرحله ترور شخصیتی توفیق نداشتند ناگزیر به حذف فیزیکی وترور ناجوانمردانه این فیلسوف مجاهد شدند.
ابوذر شاد افزود:شهیدمطهری ره یک فهمنده خوبی بود لذا فهماننده خوبی هم شد واین روحانی مجاهد وفاضل ایدئولوگ انقلاب نام گرفت وکسانی که می خواهند درعرصه تعلیم وتربیت توفیق داشته باشند باید ابتدا فهمنده ی خوبی باشند و مخاطب را خود ونیازهای واقعی او مطلع باشند واندوخته علمی ومعنوی کافی را برخوردار باشند وبه تعبیر شهید میثمی ره باید یک پارچ آب داشته باشیم تا بتوانیم یک لیوان از آن را به دیگران بدهیم.
شاد در پایان گفت:نباید اجازه داد حرمت چهره ای معنوی شکسته شود وعده ای بی باک وبی پروا به دنبال خاصیت زدایی از عوامل تاثیرگذار وعناصر مومن وانقلابی درعرصه تعلیم وتربیت باشند و درادامه اذعان داشتند که هرکسی بخواهد همچون شهید مطهری ره در عرصه ی تعلیم و تربیت و تبلیغ وجهاد تببین موفق وتاثیر گذار باشد باید شناخت کافی نسبت به ابعاد روحی وروانی وشخصیتی انسان به عنوان مخاطب از منظر قران وروایات داشته باشد وبه مواردی از توانمندی ها واسیب های روانی انسان از منظر قرآن اشاره کردند و توضیحاتی را در این خصوص ارائه نمودند.
انتهای پیام/

ارسال نظرات