سرهنگ پاسدار محمود رضایی گفت: با جمعیت سالخورده توانایی استمرارحرکت در مسیر توسعه ورفع کامل نیاز های فزآینده جمعیت سالمند خود را نخواهد داشت
کد خبر: ۹۴۳۵۲۶۹
|
۰۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۵

به گزارش خبرنگارخبرگزاری بسیج استان مرکزی از آشتیان؛ سرهنگ پاسدار محمود رضایی فرمانده سپاه آشتیان درجلسه ایران جوان بمان گفت:جمعیت جوان شاخص ترین مولفه قدرت ملی است،کشوری با جمعیت سالخورده توانایی استمرارحرکت در مسیر توسعه ورفع کامل نیاز های فزآینده جمعیت سالمند خود را نخواهد داشت وباصدها مشکل ومعضل بزرگ وکوچک دیگر مواجه خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه آشتیان افزود:در قرن پیش روی ما مزیت نسبی را انسان می آفریند.پس با نگرشی درست به انسان ،او یک نیروی خلاق وتولید کننده است.از آنجا که مزیت نسبی همراه با دانش فنی از طریق انسان پدید می آید،تحقیقات افزون بر تاثیر مهارت وآموزش او در رشد اقتصادی رویکردی نوین نیز یافته که برنقش،اندازه ورشد جمعیت بررشداقتصادی,ازآن جمله است.

سرهنگ محمود رضایی بیان داشت:ازدهه 90به بعدکشور جمهوری اسلامی ایران به سمت میانسالی می رود.آسیب کاهش جمعیت درآینده وجود دارد وبا اشاره به سخنان مرداد ماه 1390رهبر معظم انقلاب هر اقدام وتدبیری برای کم کردن جمعیت باید پس از150میلیون نفر صورت بگیرد که در این خصوص تصمیمات دولت را تاثیر گذار دانسته وباعث ایجاد انگیزه در جامعه می شود و از اقدامات این شهرستان در تشکل کارگروه های تخصصی خبر داد که هر یک از کارگروه ها باید وظایف خود را به نحو احسن انجام شود.

ارسال نظرات
آخرین اخبار