عضو هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان تولید:
علی ترکاشوند، فعال کارگری وعضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تهران ازاقدام دولت درکاهش میزان سایرسطوح مزدی انتقاد کرد.
کد خبر: ۹۴۳۸۲۲۳
|
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۱

به گزارش خبرنگارما وی درحاشیه نشست اعضای اتحادیه پیشکسوتان کارگران تهران درمحل خانه کارگر تشکیلات مرکزی گفت: دولت سیزدهم مصوبه قانونی شورای عالی کاریکی ازارکان مهم نظام وعالی ترین مرجع تصمیم گیری مزد وسایرسطوح مزدی را تغییرداد وموجبات اعتراض میلیونها بازنشسته تامین اجتماعی را فراهم نموده است.

وی گفت: شاید کاهش سایرسطوح مزدی از۳۸ درصد به ۱۰ درصد یک تصمیم ساده برای دولت محترم باشد لیکن لطمه ای بزرگ به اعتماد پیشکسوتان تولید ومدافعان جبهه های عزت وشرف وسنگربانان دیروز عرصه های خودکفایی واستقلال کشوراست.

ترکاشوند ازوضعیت وخیم مالی ومعیشتی بازنشستگان اظهارنگرانی کرد وگفت: چنین تصمیمی درباره اقشاری که بعد ازعمری زحمت برای تولید اکنون وام می گیرند تا خرج درمان وهزینه های سنگین زندگی وکرایه خانه کنند؛ بی انصافی کامل ومغایربا شعارهای دولت آقای رئیسی است.

اوگفت: ما هرگز ازخواسته های قانونی خودمان عقب نشینی نخواهیم کرد وانتظار داریم نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت وقشر بازنشستگان ازدولت بابت چنین تصمیمی توضیح بخواهند.

ارسال نظرات
آخرین اخبار