شاهرود_ معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گفت: دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی برای پرکردن خلأ توأمان علم و عمل ایجاد شد.
کد خبر: ۹۴۳۹۶۰۲
|
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۳

نقش دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی در پرکردن خلأ علم و عملبه گزارش خبرگزاری بسیج، علی رضوانی در جلسه‌ای با حضور مدیرکل راهبری و پایش کیفیت معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر مسئولان ذی‌ربط اظهار کرد: دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور برای برطرف کردن خلأ توأمان بودن علم و عمل به وجود آمد. در مجموع آنچه حائز اهمیت بوده این است که علم و عمل با هم توأمان باشد که البته در سیستم آموزشی کشور کمتر به این مسئله توجه شده و امیدواریم با تقویت دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور این خلأ بزرگ بیش‌ازپیش برطرف شود.
او افزود: در حال گذراندن پنج نسل در دانشگاه‌ها هستیم که دانشگاه آزاد اسلامی نیز از این قضیه مستثنی نیست. نسل اول دانشگاه‌های آموزش محور، نسل دوم دانشگاه‌های پژوهش‌محور، نسل سوم دانشگاه‌های فناور، نسل چهارم دانشگاه‌های کارآفرین و نسل پنجم دانشگاه‌هایی که در کشور‌های پیشرفته علاوه بر چهار قسمت ذکر شده متولی مسئولیت اجتماعی نیز هستند و باید گفت کشور بین نسل سه و چهار به‌عنوان دانشگاه‌های کارآفرین قرار دارد.
معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بیان کرد: سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در دوره مدیریت جدید در همین راستا حرکت می‌کند؛ بنابراین به دلیل تقویت بحث‌های کارآفرینی و مهارتی، سما به معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی تبدیل شده که عمده آن شامل مدارس سما می‌شود و در قسمت مهارتی دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی و مدارس مهارتی به وجود آمده و به این حوزه اضافه شدند.
رضوانی با بیان فرازی از سخنان مقام معظم رهبری گفت: این مهم در پی تأکیدات معظم له است که ایشان سال ۱۳۸۹ بین کارآفرینان بیان کردند که «ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگری به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا مانند عقابی تیزپرواز در فضایی پیشرفته و آبادانی و افتخار اوج گیردـ»؛ بنابراین در همین راستا دانشگاه‌های مهارت و کارآفرینی به وجود آمد تا دانشگاه آزاد اسلامی هم در مسیر بیانات ایشان گام بردارد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار