نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: عملکرد آمریکا مصداق بارز رفتار دوگانه در حقوق بشر است و آنها نقض حقوق بشر در رفتار سیاسی را در عمل دنبال می کنند.
کد خبر: ۹۴۴۲۴۷۲
|
۱۳ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۴

عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری بسیج با اشاره به رفتار دوگانه آمریکا در زمینه حقوق بشر گفت: آمریکایی ها درباره حقوق بشر و بسیاری از مفاهیم و مسائل بین المللی تنها به نفع خودشان استفاده می کنند و حقوق بشر تنها یکی از ابزار هایی است که آنها باری رسیدن به اهدافشان از آن بهره می گیرند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها استفاده از مجامع و نهاد ها و سازمانهای بین المللی را نیز تنها در راستای اهداف خود به کار می گیرند.آنها برای رسیدن به سطح بالاتری از توسعه برده داری را نیز به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار خود دارند و برده داری های نوین را پیش گرفته اند و علاوه بر این تلاش دارند تا ملت هارا از دست یابی به حد بالاتری از رشد باز دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که آمریکایی ها در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و سیاسی همچنان به بهره کشی های قرن نوزدهی خود ادامه می دهد. آنچه که امروز دیده می شود نه رفتار مبتنی بر سایر ملتها بلکه رفتار مبتنی بر تحمیل دیدگاه های غرب است.

مقتدایی تاکیید کرد: عملکرد آمریکا مصداق بارز رفتار دوگانه در حقوق بشر است و آنها نقض حقوق بشر در رفتار سیاسی را در عمل دنبال می کنند و همانگونه که با استفاده از بمب اتم انسان های زیادی را در هیروشیما و ناکازاکی قتل عام کردند همچنان شاهدیم ک افراد زیادی را در افغانستان، عراق، سوریه و یمن و بسیاری از کشور های جهان را به خاک و خون می کشند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکایی ها به چیزی به عنوان حقوق بشر پایبند نیستند و تنها از این حربه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند.

ارسال نظرات