پیمان اربابیان کارشناس روان شناسی : در صورتی که تعامل مفید و سازنده در خانواده ها جاری باشد و فرد از لحاظ عاطفی با کمبود مهر و محبت در خانه و خانواده مواجه نشود به ندرت رو به سوی بزهکاری و آسیب های اجتماعی می آورد.
کد خبر: ۹۴۴۶۵۹۸
|
۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۳۲

پیمان اربابیان کارشناس روان شناسی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری بسیج با اشاره به افزایش میزان آسیب های اجتماعی در سطح جوامع گفت : امروزه یکی از بحران هایی که دامن گیر جوامع شده است تعدد و تنوع آسیب های اجتماعی و بروز و ظهور آن در میان جوانان و نوجوانان است.

وی افزود : خانواده یکی از مهم ترین بنیان های اجتماعی است و یکی از مهمترین اهداف تشکیل خانواده رسیدن به آرامش روحی روانی است. بدون آرامش روانی نمی توان انتظار نسل صالح ، سالم و متبلور به ارزش های دینی و اخلاقی داشت.

این کارشناس آسیب های اجتماعی افزود : تحقیقات میدانی نشان داده است که اضطراب روانی و عدم تعادل روحی ، نقش عمده ای در فسادهای اخلاقی و اجتماعی دارد. از طرف دیگر میزان ارتکاب جرائم و تنوع و خطر آفرینی آن در سنین نوجوانی و جوانی به علت روحیه خطرپذیری و کاوشگری بیشتر است.

اربابیان با اشاره به نقش خانواده گفت: در صورتی که تعامل مفید و سازنده در خانواده ها جاری باشد و فرد از لحاظ عاطفی با کمبود مهر و محبت در خانه و خانواده مواجه نشود به ندرت رو به سوی بزهکاری و آسیب های اجتماعی می آورد. بنده در مصاحبه با بسیاری از افراد آسیب دیده ، این کمبود مهر و محبت را بررسی کرده ام و این طیف افراد علنا ابراز کرده اند که در محیط خانواده مورد بی مهری ، بی توجهی و بی تفاوتی قرار گرفته اند. فلذا از این روست که می گویند ریشه بحران آسیب های اجتماعی در خانواده هاست.

یکی از مهمترین وجوه تربیتی خانواده ، پرورش استعدادها و بالفعل کردن توانایی های فرد و در یک کلام دیدن فرزند است. خانواده هایی که توانسته اند این قضیه را به خوبی مدیریت کنند نتیجه اش تربیت افرادی متعهد ، مسئولیت پذیر و مفید برای خانواده و جامعه بوده است.

این کارشناس روان شناسی با بیان اینکه جوانان و نوجوانان نیاز به دیده شدن و کسب توجه مثبت از اطرافیان خود دارند گفت: اگر فرد درون خانواده به اندازه کافی دیده شد و مورد توجه قرارگرفت ، دیگر به دنبال توجه های بیرونی نیست وبه دنبال افزایش توانمندی های خود می رود. سلسله نیازهای انسان همچون پلکانی است که تا یک پله آماده و مهیا نشود امکان رفتن به پله بالاتر نیست. نیاز به توجه می تواند پله ای برای پیشرفت فرد به سمت استعدادهای خویش و شکوفا نمودن هرچه بیشترآن باشد.

اربابیان در پایان گفت: هرچه فرهنگ عشق ورزی ، ایثار ، محبت و همدلی در میان خانواده ها قوی تر شود پیوندهای میان آنها محکم تر و قوام این خانواده بیشتر خواهد شد. خانواده هایی که فاصله بین اعضاء شان را با مهر و عاطفه و درک همدیگر پر کنند بسترهای نفوذ خطرات و آسیب ها را از بین خواهند برد و اینگونه خانه و خانواده ها طعم شیرین زندگی در کنار همدیگر را خواهند چشید.  

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار