حجت الاسلام والمسلمین علیدادی گفت: بانوجوان و جوان امروز باید رفاقت ودوستی برقرار کردتا اطمینان واعتمادبه طرف مقابل را پیدا کنددر نتیجه خیرخواهی اطرافیان بروی اثر گذار میشود.
کد خبر: ۹۴۴۸۸۳۴
|
۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۲

به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان،دبیر امر به معروف و نهی از منکر راین گفت:نوجوان امروز با نوجوان دیروز تفاوت هایی دارد. به دلیل گسترش فضای مجازی و دسترسی به انواع مختلف تکنولوژی و اطلاعات، وی روحیه پرسشگری پیدا کرده و چرایی بسیاری از مسائل را پرس و جو می کند. بنابراین ارتباط گیری با او باید با ظرافت بیشتری صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی اظهار کرد:در امربه معروف ونهی از منکرسه مرحله وجود دارد که این مراحل شامل سه مرحله قلبی ،لسانی،ویدی(عملی)است.

وی با اشاره به اینکه انسان باید از وقوع یک منکر قلبا ناراحت وناراضی شودافزود:تذکر لسانی تاثیربه سزای داردودرواقع مهم ترین شیوه امربه معروف ونهی از منکرتذکر زبانی است.اما مرحله بسیار مهم تر،همگانی شدن و مستمربودن آن تذکر است.

اقای علیدادی یادآورشد:اگر افراد مختلف جامعه امربه معروف ونهی از منکر راتکرار کنند ،آن عمل نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت می شود.چرا که اگر نظارت عمومی در جامعه شکل بگیردبسیاری از منکرات در جامعه رخ نمیدهد.

وی با تاکید به اینکه افراد جامعه باید پیش از امربه معروف ونهی از منکر،معروف ومنکررا تشخیص دهند،اظهار کرد:امکان داردفردی تلقی کند که عمل اتفاق افتاده گناه نبوده ودر برابرآن اتفاق واکنشی نشان ندهد،بنابراین شناخت پیش از تذکربسیار مهم است.

وی بیان کرد:بانوجوان و جوان امروز باید رفاقت ودوستی برقرار کردتا اطمینان واعتمادبه طرف مقابل را پیدا کنددر نتیجه خیرخواهی اطرافیان بروی اثر گذار میشود.

آقای علیدادی در خصوص نحوه تذکر لسانی خاطرنشان کرد:گفتن نیازمندلطافت،هنرمندی و خلاقیت است.به کاربران جملات دوستانه ومحبت آمیزاثر خود را میگذاردو نباید تذکر لسانی حالت کنایه آمیز،سرزنش کننده به خود گرفته واز روی لجاجت صورت بگیرد.

 

ارسال نظرات
پر بیننده ها