کد خبر: ۹۴۴۹۷۱۳
|
۱۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۶

اگرمراد ازاین زندگی ، نگارنباشد

بشر حضورخداوند ، رستگارنباشد

 

اگرهدف زخدا،دورترشود به یقین

نفس کشیدن ما، هیچ افتخارنباشد

 

کسیکه،دل نسپرده، به مهدی زهرا

شبانه روز دگر ،چشم انتظارنباشد

 

خلوص وعشق نباشد،رسانه می لنگد

زیان کند، اگر انسان هوشیارنباشد

 

" خبرنگار "سفیرامید وآزادی است

برای اهل قلم ،لحظه ای قرارنباشد

 

مدافع وطن خود شود، به هرسنگر

اگر چنین نکند ، پس خبرنگارنباشد

 

من آرزوی سعادت ، برایتان دارم

امیدوار ، خبر تلخ و ناگوار نباشد

 

"فرائی"آینه ی دل،زدوده اززشتی

خدا کند دل آئینه ، در غبارنباشد

 

سروده"عبدالمجیدفرائی"

 

   

ارسال نظرات