شاهرود_ مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت: مهمترین راهکار ترک اعتیاد حمایت خانواده است و مراکز ترک اعتیاد ایفاگر نقش ثانویه خانواده است و باید مراکز ترک اعتیاد زنان در استان تقویت یابد.
کد خبر: ۹۴۵۱۷۲۴
|
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۲

مهمترین راهکار ترک اعتیاد حمایت خانواده استبه گزارش خبرگزاری بسیج، مدیرکل بهزیستی استان سمنان با همراهی معاون امور اجتماعی و معاون مشارکت‌های مردمی در سفری یک روزه به شهرستان شاهرود با همراهی رئیس اداره بهزیستی شهرستان شاهرود از مرکز بهبودی اقامتی بهار سبز زندگی تنها کمپ بانوان استان سمنان بازدید و ضمن گفتگو با مددجویان در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.
محمود منطقی مهمترین راهکار ترک اعتیاد را حمایت خانواده دانست و مراکز ترک اعتیاد را به عنوان ایفاگر نقش ثانویه خانواده قلمداد و تاکید کرد باید مراکز ترک اعتیاد زنان در استان تقویت یابد.
مدیر کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه نه تنها دولت و نهاد‌های اجتماعی در مساله اعتیاد دارای مسئولیت بوده بلکه تمامی افراد جامعه در خصوص این موضوع باید حساس باشند که امروز با برنامه ریزی‌های انجام شده با نهاد‌های متعدد مردمی برنامه‌هایی را در زمینه کمک به افراد بهبود یافته برنامه ریزی و اجرا شده است.
مرکز ترک اعتیاد شبانه روزی بانوان "بهار سبز زندگی" در شهرستان شاهرود با ظرفیت ۳۰ بیمار، نگهداری و مراقبت‌های جسمانی و روانی و ارائه امکاناتی از قبیل آموزش‌های فنی و حرفه ای، خود اشتغالی و مهارت‌های زندگی زمینه بازگشت به زندگی بانوان آسیب دیده را فراهم می‌کند.

ارسال نظرات