جهادگران در یک ماه اخیر در برداشت محصول کشاورزان ۱۲۲ روستا و محله شهری مشارکت کردند.
کد خبر: ۹۴۷۴۱۳۹
|
۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۶

مشارکت جهادگران در برداشت محصول کشاورزان ۱۲۲ روستا و محله شهری
به گزارش خبرگزاری بسیج، مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: در یک ماه گذشته هزار و ۶۴۴ نفر در قالب ۱۸۰ گروه جهادی در عرصه برداشت محصول زرشک، زعفران، انار و پنبه با کشاورزان ۱۲۲ روستا و محله شهری همکاری کردند.

هنری با بیان اینکه این گروه های جهادی به جز نهبندان به همه شهرستان های استان اعزام شدند گفت: بیشترین حضور گروه های جهاد بهاین منظور در فردوس با ۳۵ گروه جهادی بوده است.

وی گفت: جهادگران در تعدادی از شهرستان ها که بارگاه زرشک راه اندازی شده بود هم مشارکت داشتند.

هنری افزود:هم اکنون نیز ۲۰ گروه شامل ۱۸۰ بسیجی در برداشت پنبه و زعفران به کشاورزان کمک می‌کنند.

ارسال نظرات