پایوران و بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح در مراسم الله اکبر شب ۲۲ بهمن حضور بهم رساندند.
کد خبر: ۹۴۹۲۶۰۰
|
۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴

به گزارش خبرگزاری بسیج از سپاه تهران بزرگ، پایوران و بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح در مراسم الله اکبر شب ۲۲ بهمن همراه با ملت شریف ایران در میدان اختیاریه تهران حضور بهم رسانیده و بانگ الله اکبر سر دادند.

حضور پایوران و بسیجیان ناحیه شهید مفتح در مراسم الله اکبر شب ۲۲ بهمن  
حضور پایوران و بسیجیان ناحیه شهید مفتح در مراسم الله اکبر شب ۲۲ بهمن  
حضور پایوران و بسیجیان ناحیه شهید مفتح در مراسم الله اکبر شب ۲۲ بهمن  
حضور پایوران و بسیجیان ناحیه شهید مفتح در مراسم الله اکبر شب ۲۲ بهمن  

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار