سواد رسانه بخش سوم... یکی از مهم ترین عوامل موفقیت یک جامعه و به مراتب یک تمدن اصیل ، اهمیت به سرمایه اجتماعی آن جامعه است .
کد خبر: ۹۵۱۸۶۲۲
|
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۷

تا آنجایی که با مطالعه دکترین و راهبردهای دشمنان یک تمدن تاریخی می توان به این مهم پی برد و جالب اینجاست که بدانیم خانواده ایرانی و اسلامی جامعه ما در راس اهداف دشمنان در تحت الشعاع قرار دادن و نابودی این سرمایه مهم شناختی است.

می توان از شاخص های کاهش سرمایه اجتماعی به مواردی همچون؛

ارسال نظرات
آخرین اخبار