مزیدی مطرح کرد:

هرکس در هر پست و مقامی که هست باید برای شرکت مردم در انتخابات تلاش کند

مزیدی در حلقه صالحین و در جمع مردم محله، اشاره‌ای به برگزاری انتخاب در اسفند ماه کرد و گفت: هرکس درهرپست ومقامی که هست بایدبرای شرکت مردم درانتخابات تلاش کند.
کد خبر: ۹۵۷۱۴۰۴
|
۲۹ دی ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۶

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد؛ پایگاه قدس از حوزه بسیج خواهران عصمتیه حلقه صالحین پایگاه به سرگروهی خانم مزیدی برگزار کرد.
در این حلقه مزیدی در مورد فواید آیه الکرسی ونشانه‌های افرادیکه وارد بهشت می‌شوند را بیان کرد. وی فوایدخواندن آیه الکرسی را: درامان ماندن ازشرشیاطین، محفوظ ماندن ازبلا‌ها و به نیت چهارده معصوم چهارده بارخواندن برای برآوردن شدن حاجات بیان کرد.
وی در ادامه نشانه‌های افرادیکه خداوند تضمین کرده واردبهشت می‌شوند:
کسانی که زیورآلات وبدن وموی خودراازنامحرمان بپوشانند.
کسانی به نماز خودتوجه خاص داشته باشند وبا حضور قلب بخوانند.
کسانی که به قیامت ایمان داشته باشند.
کسانی که ازمال وثروت حقی رابرای کمک به فقیران آبرومندکناربگذارند.
وی در ادامه به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت:مقام معظم رهبری فرمودند شرکت درانتخابات علاوه برتکلیف حق مردم است.
هرکس درهرپست ومقامی که هست بایدبرای شرکت مردم درانتخابات تلاش کند. درموردتاریخ انتخابات ووظیفه تک تک مابسیجیان صحبت شدوازعزیزان خواسته شد که خانواده واطرافیان خودرابه شرکت درانتخابات تشویق کنند.

ارسال نظرات
آخرین اخبار