این همایش سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ و دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان های بسیج اقشار کشور با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد.
ارسال نظرات