خبرهای داغ:

جهش فروش داخلی فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۲

فولاد خوزستان فروش داخلی را از حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۱ را به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش داده است.
کد خبر: ۹۶۰۹۱۷۲
|
۰۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۴

 به گزارش خبرگزاری بسیج خوزستان ، شرکت فولاد خوزستان طبق گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان فروش داخلی داشته است. در حالی که این شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان فروش داخلی داشته است. این آمار حکایت از این دارد که سال گذشته فروش داخلی فولاد خوزستان حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.
همچنین فولاد خوزستان در گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان فروش صادراتی داشته است. در حالی که این شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان فروش صادراتی داشته است. این آمار حکایت از این دارد که سال گذشته فروش صادراتی فولاد خوزستان حدود ۶ درصد رشد داشته است.


آمار تولید اسلب فولاد خوزستان
براساس آمار تولید این شرکت؛ سال گذشته یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۲۷ تن اسلب تولید کرده است. یک میلیون و ۳۱ هزار تن از این محصول را به صورت میانگین با نرخ ۲۰ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان برای هر تن فروخته است. مجموع ارزش فروش این محصول سال گذشته ۲۰ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان شده است. سال ۱۴۰۱ این شرکت یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۹۵۳ تن اسلب تولید کرده است. ۹۵۷ هزار تن از این محصول را به صورت میانگین با نرخ ۱۴ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان برای هر تن فروخته است. مجموع ارزش فروش این محصول سال گذشته ۱۳ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان شده است.


آمار تولید بلوم و بیلت خوزستان
سال گذشته آمار تولید و فروش بلوم و بیلت فخوز از این قرار بوده؛ ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۲۰۴ تن تولید کرده است. یک میلیون و ۴۹۴ هزار ۲۱۷ تن از این محصول را به صورت میانگین با نرخ ۲۰ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان برای هر تن فروخته است. مجموع ارزش فروش این محصول سال گذشته ۳۰ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان شده است. در حالی که سال ۱۴۰۱ این شرکت ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۸۷۱ تن تولید کرده است. یک میلیون و ۳۵۶ هزار ۱۶۷ تن از این محصول را به صورت میانگین با نرخ ۱۴ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان برای هر تن فروخته است. مجموع ارزش فروش این محصول سال گذشته ۲۰ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان بوده که حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.


آمار تولید آهن اسفنجی
همچنین این شرکت سال گذشته ۳ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۸۳۱ تن آهن اسفنجی تولید کرده است. ۲۱۵ هزار و ۳۳۴ تن از این محصول را با نرخ ۱۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان به ازای هر تن فروخته است. مجموع ارزش فروش این محصول سال گذشته ۲ هزار میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان بوده است. این شرکت ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۷۸۵ تن آهن اسفنجی تولید کرده است. ۴۷ هزار و ۶۹۹ تن از این محصول را با نرخ ۸ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان به ازای هر تن فروخته است. مجموع ارزش فروش این محصول سال گذشته ۴۱۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان بوده است. فخوز سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی در فروش آهن اسفنجی ثبت کرده است.


آمار تولید گندله فخوز
طبق گزارش کدال این شرکت سال گذشته ۵ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۴۲۳ تن گندله تولید کرده است. ۳۴۴ هزار و ۳۷۲ تن از این محصول را با نرخ ۴ میلیون و ۶۹۱ هزار تومان به ازای هر تن فروخته است. مجموع ارزش فروش این محصول سال گذشته هزار میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان بوده است. سال ۱۴۰۱ این شرکت ۵ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۹۰ تن گندله تولید کرده است. ۴۱۰ هزار و ۷۴۶ تن از این محصول را با نرخ ۳ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان به ازای هر تن فروخته است. مجموع ارزش فروش این محصول سال گذشته هزار میلیارد و ۳۷۳ میلیون تومان بوده است.
این شرکت سال گذشته در مجموع ۷۳ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت سال مالی ۱۴۰۱ که فروشی ۵۳ هزار و ۶۳ میلیارد تومانی داشته است. این آمار حکایت از این دارد که فروش فخوز سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل تقریبا رشدی ۲۹ درصدی ثبت کرده است.

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار