انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ به دور دوم کشید

ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.
کد خبر: ۹۶۱۰۳۲۰
|
۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۴:۴۲

 

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بسیج ؛ محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات، نتایج چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را به تدریج اعلام کرد.

اولین نتایج رسمی شمارش آرا- ساعت ۰۳:۲۰

کل آرای شمارش‌شده: ۲۳۷۲۸۶۶ رأی

۱- مسعود پزشکیان: ۹۷۳۰۵۲ رأی
۲- سعید جلیلی: ۹۶۳۶۱۵ رأی
۳- محمدباقر قالیباف:۳۴۱۰۵۶ رأی
۴- مصطفی پورمحمدی: ۱۵۶۲۵ رأی

دومین نتایج رسمی شمارش آرا- ساعت ۰۴:۰۰

کل آرای شمارش‌شده: ۳۸۸۹۲۴۸ رأی

۱- مسعود پزشکیان: ۱۵۹۵۳۴۵ رأی
۲- سعید جلیلی: ۱۵۹۴۸۶۸ رأی
۳- محمدباقر قالیباف:۵۴۴۱۴۴ رأی
۴- مصطفی پورمحمدی: ۲۵۵۳۸ رأی

سومین نتایج رسمی شمارش آرا- ساعت ۰۴:۳۰

کل آرای شمارش‌شده: ۵.۸۵۲.۸۰۵ رأی

۱- مسعود پزشکیان: ۲.۴۱۰.۷۶۰ رأی
۲- سعید جلیلی: ۲.۴۰۸.۰۷۹ رأی
۳- محمدباقر قالیباف:  ۷۸۰.۲۰۲ رأی
۴- مصطفی پورمحمدی: ۴۰.۴۲۸ رأی

چهارمین نتایج رسمی شمارش آرا- ساعت ۰۵:۰۰

کل آرای شمارش‌شده: ۸.۳۷۹.۳۴۱ رأی

۱- سعید جلیلی: ۳.۵۰۵.۱۹۱ رأی
۲- مسعود پزشکیان: ۳.۳۸۹.۱۹۱ رأی
۳- محمدباقر قالیباف:  ۱.۱۱۶.۶۵۹ رأی
۴- مصطفی پورمحمدی: ۶۲.۳۱۰ رأی

پنجمین نتایج رسمی شمارش آرا- ساعت ۰۵:۴۵

کل آرای شمارش‌شده: ۱۰.۳۶۶.۴۱۰ رأی

۱- سعید جلیلی: ۴.۲۶۶.۳۸۶ رأی
۲- مسعود پزشکیان: ۴.۲۴۴.۸۱۵ رأی
۳- محمدباقر قالیباف:  ۱.۳۸۵.۰۸۳ رأی
۴- مصطفی پورمحمدی:  ۸۰.۵۰۶ رأی

 

ششمین نتایج رسمی شمارش آرا- ساعت ۰۶:۵۰

تعداد شعب شمارش شده: ۳۲۲۴۴ شعبه از ۵۸۶۴۰ شعبه

تعداد شهرستان‌های شمارش شده: ۳۷۵

تعداد آرای شمارش شده تا این لحظه: ۱۲۰۵۸۸۴۳

۱- مسعود پزشکیان: ۵۰۰۰۳۵۴ رای

۲- سعید جلیلی: ۴۸۷۵۲۶۹ رای

۳- محمد باقر قالیباف: ۱۶۲۰۶۲۸ رای

۴- مصطفی پورمحمدی: ۹۵۱۷۲ رای

 

هفتمین نتایج رسمی شمارش آرا- ساعت ۸:۲۰
تعداد شعب شمارش شده: ۳۷۲۴ شعبه از ۵۸۶۴۰ شعبه
تعداد شهرستان‌های شمارش شده: ۴۰۸
تعداد آرای شمارش شده تا این لحظه: ۱۴۰۷۰۴۶۲

مسعود پزشکیان: ۵۹۵۵۷۸۱ رای
سعید جلیلی: ۵۵۶۰۳۲۱ رای
محمد باقر قالیباف: ۱۸۹۱۳۸۵ رای
مصطفی پورمحمدی: ۱۱۱۵۶۷ رای

 

هشتمین نتایج رسمی شمارش آرا- ساعت ۹:۴۰

کل آرای شمارش‌شده: ۱۹.۰۶۹.۷۱۳ رأی

۱- مسعود پزشکیان: ۸.۳۰۲.۵۷۷ رأی

۲- سعید جلیلی: ۷.۱۸۹.۷۵۶ رأی

۳-  محمدباقر قالیباف: ۲.۶۷۶.۵۱۲ رأی

۴- مصطفی پورمحمدی: ۱۵۸.۳۱۴ رأی


آمار نهایی:

مسعود پزشکیان: ۱۰.۴۱۵.۱۹۱ رأی
سعید جلیلی: ۹.۴۷۳.۲۹۸ رأی
محمدباقر قالیباف: ۳.۳۸۳.۳۴۰ رأی
مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶.۳۹۷ رأی

 

 

 

 
ارسال نظرات
آخرین اخبار