خبرهای داغ:
یادداشت مدیر مسوول؛

سردار ما، مالک اشتر علی بود که ضرب شمشیرش خیمه معاویه های زمان را فرو ریخت 

سردار ما، مالک اشتر علی بود که ضرب شمشیرش خیمه معاویه های زمان را فرو ریخت 
شما مالک اشترهای علی زمان هستید که ضربت شمشیرتان خیمه های معاویه را در عراق، شام، لبنان و یمن در هم فروریخت و صدای عجز و ناله های عمروعاص ها با زدن قرآن بر سر نیزه به دنبال تحمیل شکست خود بر علی بلند شد!
کد خبر: ۹۶۱۱۶۶۷
|
۱۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۵

 قزوین_ طایفه شیطان و سفیان تو را تروریست خواندند همانگونه که علی را بی نماز می خواندند، اما قامتتان چون سرو استوار است که علی، امام مظلوم‌ اگر شما را داشت مسیر بشریت تغییر می کرد. شما نه در صفین برجام، علی زمان را رها کردید نه از تیغ تیز طایفه اشعث هراسیدید.

خیمه علی استوار در نهروان، سوریه و عراق بوده و اویس قرنی امروز بر ویرانه های یمن غمگین است اما می داند که سپاهیان محمد خواهند آمد، دلگرم است که لشگر مستضعفین و ناجی فلسطین از یمن خواهند بود. شما بازوان پرتوان علی هستید و تمام انبیا و اولیا به شما آفرین خواهد گفت.

سبز پوشان استقامت! روزی را می بینم که چکمه پوشان بر قبرستان های عکاظ و حیفا قدم گذاشتید و جنگ آخرالزمان را بر دشمن تحمیل می کنید و اگر هزاران سال طول بکشد باز هم مستضعفین وارث زمین خواهند شد.

شما خالق شب های شام و زیبایی های اسلام هستید. بگذارید شما تروریست کش ها را تروریست بدانند، بگذارید دنیای ویرانه را برای عده ای کر و کور و لال بزک کنند! اما شما ثابت کردید که در کوران جنگ خیمه دشمن را ویران می کنید و تیغ ذوالفقارتان در کنار خیمه علی از نیام کشیده شده است.

شما پاسداران را علی بن ابیطالب(ع) نداشت جز اندکی انگشت شمار! مالک را با زهر قلزوم به شهادت رساندند و محمدبن ابوبکر نیز آن چنان شد که علی را در غربت خویش تنها گذاشتند.

اما شما مالک اشترهای علی زمان هستید که ضربت شمشیرتان خیمه های معاویه را در عراق، شام، لبنان و یمن در هم فروریخته است و صدای عجز و ناله های عمروعاص ها با زدن قرآن بر سر نیزه به دنبال تحمیل شکست خود بر علی هستند! اما مگر همه ما مرده باشیم که علی پای برهنه به نخیله برود و آمادگاه لشکر را تهی از سپاهیان ببیند!!

 صدای پای سردار می آید صدای همه شهدای تاریخ از غربت قدس شنیده می شود. صدای عزالدین قسام، چمران، فتحی شقاقی با صیحه آسمانی شنیده می شود گویا کسی رجعت کرده و فریاد می زند انا مهدی انا قائم آل محمد(ص)! همه شهدای تاریخ برخاسته اند و با شمایل لشکریان حزب الله به خط شده اند و با قدرت های ماورایی در حال فتح خیبر و صهیون هستند اینجا بوی سردار می آید.

ما زنده ایم تا سبزی لباستان هست

سربدار امام تا ذوالفقارتان هست

هان! جغد شوم که صدایت ویرانیست

قدس می ماند چون سپاهش ایرانیست.

 

انتهای پیام/

ارسال نظرات
پر بیننده ها