‌باشگاه خبرنگاران
برگزاری پنجمین بازسازی واقعه غدیر درشهرستان بیجار
فرمانده سپاه بیجار از پنجمین بازسازی واقعه غدیر خم با حضور بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از بسیجیان همزمان با عید سعید غدیر در شهرستان بیجار خبر داد.