‌باشگاه خبرنگاران
مسجد اولین پایگاه گسترش و نشر تعالیم اسلامی است
فرمانده سپاه دهگلان در مراسم روز جهانی مساجد گفت: مسجد اولین پایگاه گسترش و نشر تعالیم اسلامی است.