باشگاه کردستان - دهگلان
مسجد اولین پایگاه گسترش و نشر تعالیم اسلامی است

مسجد اولین پایگاه گسترش و نشر تعالیم اسلامی است

فرمانده سپاه دهگلان در مراسم روز جهانی مساجد گفت: مسجد اولین پایگاه گسترش و نشر تعالیم اسلامی است.