باشگاه کرمانشاه - ثلاث باباجانی
امر به معروف و نهی از منکر نباید در جامعه فراموش شود
امام جمعه ثلاث باباجانی:

امر به معروف و نهی از منکر نباید در جامعه فراموش شود

امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی گفت: خدمات دولت نباید نادیده شود و زحماتی که آنان شبانه روز برای آبادانی منطقه و کشور می کشند قابل تقدیر است.