‌باشگاه خبرنگاران
33پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی در شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شد
به مناسبت هفتمین روز از هفته دولت 33 پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی با حضور جمعی از مسئولین شهرستان سرپل ذهاب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.