باشگاه کرمانشاه - سرپل ذهاب
33پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی در شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شد

33پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی در شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شد

به مناسبت هفتمین روز از هفته دولت 33 پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی با حضور جمعی از مسئولین شهرستان سرپل ذهاب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.