باشگاه کرمانشاه - قصر شیرین
اجرای طرح ترافیکی محورهای مرزی قصرشیرین در تعطیلات عید قربان
معاون فرماندار قصرشیرین خبر داد:

اجرای طرح ترافیکی محورهای مرزی قصرشیرین در تعطیلات عید قربان

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قصرشیرین از فعالیت بدون وقفه مرز رسمی خسروی در روز عرفه خبر داد.