‌باشگاه خبرنگاران
شهادت رمز پیروزی است/ شهدا در روز قیامت راه نجات ما هستند
فرمانده تیپ انصار الرسول جوانرود:
فرمانده تیپ انصار الرسول جوانرود در مراسم یادواره شهید کریم جعفری گفت : همه مسئولین وظیفه دارند یاد شهدا را زنده نگهدارند چراکه شهدا زنده اند و در همه جا حضور دارند و ناظر بر اعمال ما هستند.