‌باشگاه خبرنگاران
سرکشی از اردوی گروه جهادی «معبری به آسمان» در فیروزآباد
گزارش تصویری؛
مسئول روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) به همراه مسئول بسیج سازندگی سپاه استان از اردوی گروه جهادی «معبری به آسمان» بخش سرفیروز آباد کرمانشاه سرکشی بعمل آورد.