باشگاه کرمانشاه - عمومی
سرکشی از اردوی گروه جهادی «معبری به آسمان» در فیروزآباد
گزارش تصویری؛

سرکشی از اردوی گروه جهادی «معبری به آسمان» در فیروزآباد

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) به همراه مسئول بسیج سازندگی سپاه استان از اردوی گروه جهادی «معبری به آسمان» بخش سرفیروز آباد کرمانشاه سرکشی بعمل آورد.