‌باشگاه خبرنگاران
مسجد مرکز عبادت، تربیت و هدایت مسلمین و محور وحدت مسلمانان است
مسئول عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه نینوا گلستان؛
مسئول عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه نینوا گلستان گفت: مسجد مرکز عبادت، تربیت و هدایت مسلمین و محور وحدت مسلمانان است.