‌باشگاه خبرنگاران
شاخصه اصلی شهیدان باهنر و رجایی اصل مبارزه با استبکار بود
مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه بندر ترکمن:
مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه بندر ترکمن گفت:همه مسولین با الگو قرار دادن رفتار و سیره این دو شهید و همه شهدای منتسب به دولت که همان استکبار ستیزی می باشد با توسل به راه شهیدان با عزت بیشتر در مقابل تهدیدات و دشمنی های آمریکا و غرب بایستند.
طرح هجرت 3 در مدارس بندرترکمن در حال برگزاری است/تصاویر
مسئول بسیج دانش آموزی شهید ابوعمار؛
مسئول بسیج دانش آموزی شهید ابوعمار بندرترکمن از اجرای طرح هجرت 3 با حضور پرشور دانش آموزان در مدارس بندرترکمن خبر داد.