باشگاه گلستان - گمیشان
اردوی یک روزه بسیج سازندگی سپاه گمیشان
گزارش تصویری:

اردوی یک روزه بسیج سازندگی سپاه گمیشان

اردوی یک روزه بسیج سازندگی سپاه گمیشان به منظور اتمام ساخت دیوار مسجد علی ابن ابیطالب (ع) حوزه علمیه خواجه نفس برگزار شد.