‌باشگاه خبرنگاران
اردوی یک روزه بسیج سازندگی سپاه گمیشان
گزارش تصویری:
اردوی یک روزه بسیج سازندگی سپاه گمیشان به منظور اتمام ساخت دیوار مسجد علی ابن ابیطالب (ع) حوزه علمیه خواجه نفس برگزار شد.