باشگاه گیلان - لنگرود
تاوقتی مردم درصحنه باشند دشمن با هر توان هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
سردار فضلی در مراسم شهید حسین‌پور:

تاوقتی مردم درصحنه باشند دشمن با هر توان هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

جانشین سازمان بسیج مستضعفین جلب رضایت خدا و ایستادگی و مقاومت را درس شهدا به مردم دانست