باشگاه لرستان - الیگودرز
رمز رهایی ار چنگال استکبار جهانی خدا محوری و ولایت مداری است
مسئول دفترنمایندگی، ولی فقیه درناحیه مقاومت الیگودرز:

رمز رهایی ار چنگال استکبار جهانی خدا محوری و ولایت مداری است

مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه درناحیه مقاومت الیگودرز گفت: مهمترین رمز رهایی ار چنگال استکبار جهانی خدا محوری وولایت مداری واتحاد در بین آحاد مدم است.
نهادینه سازی فرهنگ گذشت، بستر وحدت و همدلی در جامعه است
مسئول دفتر نمایندگی، ولی فقه در ناحیه مقاومت الیگودرز:

نهادینه سازی فرهنگ گذشت، بستر وحدت و همدلی در جامعه است

مسئول دفتر نمایندگی، ولی فقه در ناحیه مقاومت الیگودرز، با اشاره به سفارش دین اسلام به اصل گذشت و آراستگی به اخلاق اسلامی، گفت: گذشت از خصلت‌های نیک اخلاقی است که بستر وحدت و همدلی است.
روستای امامزاده محمد بن حسن (ع)، هدف گردشگری می‌شود
استاندار لرستان:

روستای امامزاده محمد بن حسن (ع)، هدف گردشگری می‌شود

استاندار لرستان دستور داد تا روستای امامزاده محمد بن حسن (ع) جزو روستا‌های هدف گردشگری قرار گیرد و بنیاد مسکن اتقلاب اسلامی رودخانه جلوی امامزاده را با دیوار بتنی مهار نماید.
دستگیری متخلفین زیست محیطی در الیگودرز
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز خبرداد:

دستگیری متخلفین زیست محیطی در الیگودرز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز از کشف و ضبط ۴ قطعه سهره و ۱۰ قطعه ماهی از متخلفین زیست محیطی در این شهرستان خبر داد.