‌باشگاه خبرنگاران
افتتاح دفتر بسیج جامعه پزشکی در بیرانشهر
مسئول بسیج جامعه پزشکی استان لرستان در گفت و گو با خبرگزاری بسیج مطرح کرد؛
مسئول بسیج جامعه پزشکی استان لرستان از تشکیل دفتر بسیج جامعه پزشکی در شبکه بهداشت ودرمان بیرانشهر به مناسبت دهه کرامت خبر داد.