باشگاه لرستان - عمومی
افتتاح دفتر بسیج جامعه پزشکی در بیرانشهر
مسئول بسیج جامعه پزشکی استان لرستان در گفت و گو با خبرگزاری بسیج مطرح کرد؛

افتتاح دفتر بسیج جامعه پزشکی در بیرانشهر

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان لرستان از تشکیل دفتر بسیج جامعه پزشکی در شبکه بهداشت ودرمان بیرانشهر به مناسبت دهه کرامت خبر داد.