‌باشگاه خبرنگاران
سرداران صحنه های بصیرت و آگاهی خبرنگاران هستند
خبرنگار دفاع مقدس:
وجیهه خدامرادی خبرنگار مازندرانی دوران دفاع مقدس بیان کرد: خبرنگاران، سرداران عصر تبعیض‌ها و سربازان صحنه‌های با بصیرت هستند.