‌باشگاه خبرنگاران
تربیت فرزندان باید بر پایه قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) باشد
استاد حوزه و دانشگاه بندرلنگه، گفت: تربیت فرزندان باید بر پایه قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) باشد.
حمایت از صنایع تبدیلی دریامحور و اقدام جهادی مسؤولان لازمه رشد اقتصادی است
مسؤول بسیج سازندگی بندرلنگه:
مسؤول بسیج سازندگی بندرلنگه گفت: توقع ما در توسعه صنعت که در زمان حال حکم نوش‌دارویی قوی را در پویایی اقتصاد کشور دارد.