‌باشگاه خبرنگاران
زنگ خطر افزایش حاشیه نشینی در حاجی آباد به صدا در آمد
در سال های اخیر به دلیل خشکسالی، بیکاری و مهاجرت روستائیان به شهرستان حاجی آباد جمعیت حاشیه نشین ها بالا رفته و این شهر را با مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی فراوانی روبرو کرده است.