باشگاه هرمزگان - حاجی آباد
زنگ خطر افزایش حاشیه نشینی در حاجی آباد به صدا در آمد

زنگ خطر افزایش حاشیه نشینی در حاجی آباد به صدا در آمد

در سال های اخیر به دلیل خشکسالی، بیکاری و مهاجرت روستائیان به شهرستان حاجی آباد جمعیت حاشیه نشین ها بالا رفته و این شهر را با مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی فراوانی روبرو کرده است.