باشگاه هرمزگان - قشم
اکوسیستم دریا قربانی سیاسی کاری مدیران

اکوسیستم دریا قربانی سیاسی کاری مدیران

دخالت انسان در اکوسیستم دریا مهمترین عامل آلودگی و نابودی آبزیان به شمار می رود که به واسطه افزایش فعالیت های بشری در هرمزگان بیشترین صدمات را به محیط ...

اقتدار و عظمت نظام به برکت بسیج است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم گفت: اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت بسیج است.