باشگاه هرمزگان - سیریک
بحران بی آبی بزرگترین مشکل مردم روستاهای سیریک/ چالش ۱۰ ساله ای که تدبیری برای حل آن نیست
همچنان ادامه دارد؛

بحران بی آبی بزرگترین مشکل مردم روستاهای سیریک/ چالش ۱۰ ساله ای که تدبیری برای حل آن نیست

کمبود آب شرب در سال ها و روز های اخیر از مرز بحران گذشته و هشدار جدی برای مسئولان استان و شهرستانی است که به راحتی از کنار مهمترین مشکلات مردم عبور می کنند.